انجام پروژه CFD

انجام پروژه CFD، مشاوره انجام پایان نامه CFD، انجام کدنویسی CFD

در مجموعه پژوهشی پروفلوئنت، انجام پروژه CFD در زمینه های مختلف دینامیک سیالات محاسباتی پذیرفته میشود. مشاوره انجام پایان نامه CFD با استفاده از زبانهای برنامه نویسی و نرم افزارهای معتبر سیالاتی صورت میگیرد. انجام کدنویسی CFD در زمینه های مختلف علوم مهندسی از قبیل مکانیک سیالات، انتقال حرارت، انتقال جرم، آیرودینامیک، توربوماشین و رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی هوافضا، مهندسی دریاکشتی سازی و غیره، توسط پژوهشگران و متخصصان مجموعه پروفلوئنت صورت میگیرد. به منظور انجام پروژه CFD، از زبانهای برنامه نویسی نظیر فرترن (Fortran) و متلب (MATLAB) استفاده میشود. همچنین نرم افزارهای معتبر سیالاتی نظیر انسیس فلوئنت (Ansys Fluent)، انسیس سی اف ایکس (Ansys CFX)، اپن فوم (OpenFOAM) و غیره به منظور انجام پروژه CFD و مشاوره انجام پایان نامه CFD مورد استفاده قرار میگیرند.

برخی از زمینه های مورد نظر جهت انجام پروژه CFD در مجموعه پروفلوئنت به شرح زیر میباشند:

 • انجام پروژه CFD در زمینه جریان های چند فازی و بررسی ویژگی های جریان چند فازی توسط نرم افزارها و زبانهای برنامه نویسی از قبیل فلوئنت، سی اف ایکس، اپن فوم، فرترن و متلب.
 • انجام پروژه CFD و مشاوره پایان نامه های دینامیک سیالات محاسباتی در زمینه های مختلف انتقال حرارت تشعشع، هدایت و جابجایی.
 • انجام پروژه سی اف ایکس و انجام کدنویسی CFD در رابطه با توربوماشین و ماشینهای دوار مختلف، از قبیل شبیه سازی پمپ سانتریفیوژ با استفاده از سی اف ایکس و انجام پروژه کمپرسور توسط فلوئنت و شبیه سازی توربین های محوری و شعاعی مختلف که توسط نرم افزارهایی از قبیل سی اف توربو (CFturbo) میتوان طراحی آنها را انجام داد.
 • مشاوره انجام پایان نامه CFD، انجام پروژه فرترن و انجام پروژه متلب و برنامه نویسی در زمینه جریان های تراکم پذیر داخلی و خارجی و آیرودینامیک
 • کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی جهت شبیه سازی جریان سیال در محیط های متخلخل و انجام پروژه CFD در این زمینه
 • انجام پروژه CFD و مشاوره انجام پایان نامه CFD به منظور بررسی احتراق و شبیه سازی محفظه احتراق توسط فلوئنت، اپن فوم و نرم افزارهای دیگر تحلیل سیالاتی
 • انجام شبیه سازی CFD و انجام پروژه اپن فوم برای بررسی جریان های آشفته و توربولانس در کاربردهای مختلف علم مکانیک سیالات
 • انجام پروژه CFD و بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی با استفاده از نرم افزارهای تحلیلگر و زبانهای برنامه نویسی از قبیل فلوئنت، سی اف ایکس، اپن فوم، فرترن و متلب.
 • انجام پروژه CFX و مشاوره انجام پایان نامه CFD در زمینه بررسی عددی عملکرد فین های حرارتی و انتقال حرارت افزایشی در سطوح گسترده
 • استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به منظور بررسی عددی لایه مرزی سیال در تماس با سطوح جامد و در شرایط گوناگون و انجام پروژه CFD در این زمینه
 • انجام پروژه CFD به منظور تحلیل عددی پدیده کاویتاسون در پمپ های سانتریفیوژ که توسط نرم افزارهای فلوئنت و سی اف ایکس به خوبی قابل انجام است و توسط متلب و فرترن میتوان کدنویسی این پدیده را انجام داد.
 • انجام پروژه CFX برای بررسی عددی جریان تراکم پذیر گذرنده از پره های توربین گازی
 • انجام پروژه CFD و مشاوره انجام پایان نامه CFD جهت تحلیل عددی اجسام شناور در آب از قبیل زیردریایی، اژدر و همچنین تحلیل عددی جریان آب اطراف بدنه کشتی توسط نرم افزارهای اپن فوم، فلوئنت و سی اف ایکس
 • انجام شبیه سازی CFD جریان هوای اطراف بدنه خودرو و بررسی آیرودینامیک جریان توسط فلوئنت، اپن فوم و CFX
 • بررسی عددی و انجام پروژه CFD فرآیندهای انتقال جرم از قبیل چگالش، جوشش و بررسی تغییر فاز سیال
 • انجام شبیه سازی عددی و مشاوره انجام پایان نامه CFD در زمینه جریان سیال در کانالهای روباز و سرریزها، توسط نرم افزارهای فلوئنت، سی اف ایکس و اپن فوم
 • انجام پروژه فرترن و انجام پروژه متلب به منظور بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در مبدل های حرارتی
 • انجام پروژه CFD و بررسی عددی جریان در میکروکانالها با استفاده از کدنویسی فرترن و متلب و کاربرد الگوریتم Simple
 • انجام پروژه CFD و مشاوره انجام پایان نامه CFD در زمینه های کدنویسی با MATLAB یا Fortran و همچنین شبیه سازی با فلوئنت (Fluent) جهت بررسی عددی توزیع دمای گذرا در صفحه فلزی با شرایط مرزی مختلف

لازم به ذکر است که انجام پروژه سالیدورک و یا انجام مدلسازی با سالیدورک به منظور تهیه مدلهای هندسی پیچیده مسائل CFD مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از انجام پروژه CFturbo به منظور تهیه مدلهای هندسی توربوماشینها از قبیل پمپ، کمپرسور و توربین به منظور بررسی و شبیه سازی CFD استفاده میشود.

انجام پروژه CFD
انجام پروژه CFD

به منظور سفارش انجام پروژه CFD و مشاوره انجام پایان نامه CFD با ما تماس بگیرید:

پست الکترونیکی:                    profluent.ir@gmail.com

شماره تماس:                                 ۰۹۲۲۶۴۱۳۴۸۳

پاسخ دهید